Kiertotalous Kipi logo
Search

Teolliset symbioosit

Tavoitteena alueellisten teollisten symbioosien muodostuminen.

Toimimme orkestraattorina teollisissa symbiooseissa

Symbioosit vaativat monesti ympärilleen joukon toimijoita, jotka eivät ole perinteisesti tottuneet toiminaan yhdessä. KiPi kokoaa yhteen näiden toimijoiden eri näkemykset kiertotalouden mahdollisuuksista teollisten symbioosien puitteissa, ymmärtäen myös mahdolliset arvoristiriidat.

Kartoitamme merkittävimmät alueelliset materiaalivirrat ja prosessit, etsimme tärkeät verkostot ja tuomme ne yhteen ja autamme tarvittaessa fasilitoinnissa. Sovitamme myös yhteen eri toimijoiden prosessit ja fasilitoimme julkisen ja yksityisen välisen vuoropuhelun. Tavoitteena alueellisten teollisten symbioosien muodostuminen. Tärkeitä kysymyksiä toiminnan kannalta ovat muun muassa mikä on arvokasta ja mikä on mahdollista, erityisesti alueellisten tavoitteiden ja osallistuvien yritysten näkökulmasta.

Pirkanmaalla on huomattava määrä valmistavaa teollisuutta, jonka toiminnan seurauksena syntyy paljon erilaisia materiaalivirtoja, joiden hyötykäyttö on tällä hetkellä vielä paikoittain jopa hyvin heikkoa. Otetaan yhdessä onnistuneita askeleita kohti teollisia symbiooseja.

Missä kaikessa voimme auttaa?

  • Tavoitekeskustelu: KiPillä on käytössä laajat maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot. Se tunnistaa maakunnallisesti merkittäviä ongelmia, kokoaa ongelman ympärille laajan eri toimijoiden joukon, mahdollistaen uudenlaisen yhteistyön ja kohdennetut toimenpiteet havaittuihin solmukohtiin.
  • Yhteisen potentiaalin tunnistaminen: KiPi fasilitoi julkisen- ja yrityskentän välistä keskustelua siitä, mitkä ovat alueellisesti merkittävimpiä ratkaisemisen arvoisia ongelmia nyt ja tulevaisuudessa sekä auttaa arvioimaan markkinoiden tulevaisuustarpeita.
    Keskus järjestää markkinavuoropuheluita, joissa tuodaan yhteen julkinen ja
    yksityinen sektori ja autetaan erityisesti julkisia toimijoita ymmärtämään
    yritysten todellisuutta ja kehittämään kunnan toimia (ml. hankinnat ja elinkeinopolitiikka) kohti kiertotaloutta mahdollistavaa liiketoimintaympäristöä.
  • Teemojen valinta ja kehittäminen: KiPi arvioi yhdessä osallistujien kanssa potentiaalisimpia kehityskohteita ja arvokkaimpia teollisuuden resurssivirtoja. Keskus auttaa tunnistamaan parannuskohteita sekä kehittää jatkotoimenpiteitä (ml. hankkeet ja yritysten tarpeet kaupalliseen menestykseen) prosessien loppuun saattamiseksi. Se arvioi myös toiminnan vaikuttavuutta jatkuvasti.

Millainen kumppani Kipi on?

Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet: tavoittelemme yhteistä, emme omaa etua ja muutamme aidosti toimintaympäristöjä – voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään, sillä kiertotalouden systeeminen muutos syntyy yhdessä.