Kiertotalous Pirkanmaa
Search

Yhdessä kohti kiertotaloutta

Kiertotaloudesta kunnille uutta elinvoimaa ja yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.

Monien mahdollisuuksien kiertotalous

Kiertotalous tuo oikein toteutettuna kuntiin uutta elinvoimaa ja yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoten samalla merkittävää brändietua, mutta miten ja mistä lähteä liikkeelle?

Kuntien käytössä olevia työkaluja kiertotalousmuutoksen sysäämiseen ovat muun muassa hankintojen, tontinluovutuksen ja elinkeinopolitiikan kehittäminen. Tavoitteena on, että kuntien ja muiden toimijoiden toiminta muuttaa toimintaympäristöjä siten, että kiertotaloudella on helppoa ja mahdollista tehdä liiketoimintaa ja kilpailla.

Haluatko kuulla lisää? Autamme mielellämme teitä saavuttamaan kestävyys- ja hiilineutraalisuustavoitteet.

Tulevaisuudessa on vain yksi talous. Kiertotalous.

Kunnille uutta alueellista elinvoimaa kiertotaloudesta.

Kunnat

Yrityksille liiketoiminnan kasvua kiertotaloudesta.

Yritykset

Kiertotalous auttaa varmistamaan materiaaliomavaraisuuden

Kiertotalous auttaa varmistamaan materiaalioma-varaisuuden

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jonka hyödyt ovat moninaiset talouden ja ympäristön kannalta, mutta myös sosiaalisestikin.

Kuntien ja yritysten toiminnassa kiertotalouden roolin kasvattaminen on korostunut entisestään eikä vain ympäristönäkökulmasta. Ukrainan sota ja siitä seuranneet materiaalien saatavuushaasteet sekä esimerkiksi energian hinnannousu ovat viimeistään herättäneet materiaaliomavaraisuuden tärkeyteen. Mitä vähemmän kunta tai yritys on riippuvainen muualla tuotetuista neitseellisistä materiaaleista, sitä omavaraisempia se voi tulevaisuudessa olla.

Yhteiskunnassa tuotetaan jatkuvasti materiaali ja sivuvirtoja, joissa piilee valtava hyödyntämätön potentiaali. Tällä hetkellä arvokkaista resursseistamme kiertää Euroopan tasolla arvonsa säilyttäen vain noin 11 % (Eurostat 2021). Loput 89 % hukkuu jätteeksi, jonka käsittelyyn upotamme kaiken lisäksi huomattavan määrän rahaa ja aikaa.

Jos haluamme kriisienkin sattuessa olla mahdollisimman omavaraisia, on mietittävä, miten saamme paremmin omat alueelliset resurssimme takaisin kiertoon sen sijaan, että hukkaamme ne lähes täysin ollen samalla riippuvaisia ulkoisista resursseista – monelta toimijalta puuttuu kuitenkin osaaminen ja konkreettiset työkalut.

Tässä me Kipillä olemme apuna. Yhdessä eri toimijoiden ja alakohtaisten asiantuntijoiden kanssa etsimme, löydämme ja räätälöimme parhaat työkalut käyttöönne.

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Kiertotalous Icon money
Kiertotalous on talousmalli, joka keskittyy materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään yhteiskunnan prosesseissa.
Talousmalli
Kiertotalous Icon lightbulb
Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan sen on ydinprosessien, kuten suunnittelun ja materiaalivirtojen uudelleenmiettimistä, joiden seurauksena koko toiminta saadaan toimimaan resurssitehokkuuden periaattein.
Resurssitehokkuus
Icon 90%
Tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluvaiheessa tehdään yleisesti noin 90 % niistä valinnoista, joilla joko mahdollistetaan tai evätään kiertotalous.
Suunnittelu

Millainen kumppani KiPi on?

Olemme helposti lähestyttävä ja tavoitehakuinen tekijäporukka, jolla pipo ei kiristä päätä – aidosti kiinnostuneita löytämään ratkaisut tarpeisiinne.

Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet. Tavoittelemme yhteistä etua ja muutamme toimintaympäristöjä voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään. 

Yhdessä menestymme paremmin!