Kiertotalous Pirkanmaa
Search
Kiertotalous Pirkanmaa

Kumppanisi kiertotalouteen

Valjastamme sekä julkisen sektorin että yritysten voimat yhdessä maakunnallisen vaikuttavuuden ja yritysten kaupallisen menestyksen eteen.​

Konkreettista apua kiertotalouteen

Kipi eli Kiertotalous Pirkanmaa on 2023 aloittanut maakunnallinen, julkisrahoitteinen kiertotalouden kehittämiskeskus, jota operoi Ekokumppanit Oy. Autamme kiertotaloudesta kiinnostuneita kuntia ja yrityksiä ottamaan onnistuneita askeleita kohti kestävää kiertotaloutta.

Palvelemme kolmessa kärkiteemassa: talonrakentaminen, katu- ja maarakentaminen, teolliset materiaalivirrat. Näissä on saavutettavissa suurimmat taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt kiertotalouden ratkaisuihin.

Tavoitteemme on valjastaa sekä julkisen sektorin että yritysten voimat yhdessä maakunnallisen vaikuttavuuden ja yritysten kaupallisen menestyksen eteen ja näin luoda yhdessä kiertotalouden systeeminen muutos.

Näin KiPi auttaa kuntia ja yrityksiä kiertotaloudessa

Kunnille uutta alueellista elinvoimaa kiertotaloudesta.

Kunnat

Yrityksille liiketoiminnan kasvua kiertotaloudesta.

Yritykset

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Kiertotalous Icon money
Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, joka keskittyy materiaalien arvon säilyttämiseen yhteiskunnan prosesseissa mahdollisimman korkeana ja mahdollisimman pitkään.
Talousmalli
Kiertotalous Icon lightbulb
Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan sen on ydinprosessien, kuten suunnittelun ja materiaalivirtojen uudelleenmiettimistä, joiden seurauksena koko toiminta saadaan toimimaan resurssitehokkuuden periaattein.
Resurssitehokkuus
Icon 90%
Tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluvaiheessa tehdään yleisesti noin 90 % niistä valinnoista, joilla joko mahdollistetaan tai estetään kiertotalous.
Suunnittelu

Tulevaisuudessa on yksi talous. Kiertotalous.

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jonka hyödyt ovat moninaiset talouden ja ympäristön kannalta, mutta myös sosiaalisestikin.

Kuntien ja yritysten toiminnassa kiertotalouden roolin kasvattaminen on korostunut entisestään eikä vain ympäristönäkökulmasta. Ukrainan sota ja siitä seuranneet materiaalien saatavuushaasteet sekä esimerkiksi energian hinnannousu ovat viimeistään herättäneet materiaaliomavaraisuuden tärkeyteen. Mitä vähemmän kunta tai yritys on riippuvainen muualla tuotetuista neitseellisistä materiaaleista, sitä omavaraisempia se voi tulevaisuudessa olla.

Yhteiskunnassa tuotetaan jatkuvasti materiaali ja sivuvirtoja, joissa piilee valtava hyödyntämätön potentiaali. Tällä hetkellä arvokkaista resursseistamme kiertää Euroopan tasolla arvonsa säilyttäen vain noin 11 % (Eurostat 2021). Loput 89 % hukkuu jätteeksi, jonka käsittelyyn upotamme kaiken lisäksi huomattavan määrän rahaa ja aikaa.

Jos haluamme kriisienkin sattuessa olla mahdollisimman omavaraisia, on mietittävä, miten saamme paremmin omat alueelliset resurssimme takaisin kiertoon sen sijaan, että hukkaamme ne lähes täysin ollen samalla riippuvaisia ulkoisista resursseista – monelta toimijalta puuttuu kuitenkin osaaminen ja konkreettiset työkalut.

Tässä me Kipillä olemme apuna. Yhdessä eri toimijoiden ja alakohtaisten asiantuntijoiden kanssa etsimme, löydämme ja räätälöimme parhaat työkalut käyttöönne.

Millainen kumppani KiPi on?

Olemme helposti lähestyttävä ja tavoitehakuinen tekijäporukka, jolla pipo ei kiristä päätä – aidosti kiinnostuneita löytämään ratkaisut tarpeisiinne.

Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet. Tavoittelemme yhteistä etua ja muutamme toimintaympäristöjä voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään. 

Yhdessä menestymme paremmin!