Kiertotalous Kipi logo
Search
Kiertotalous Kipi logo

Kumppanisi kiertotalouteen

Tarjoamme kunnille ja yrityksille konkreettisia ratkaisuja kohti kiertotaloutta – yhdessä onnistumme ja menestymme paremmin.

Tulevaisuudessa on yksi talous. Kiertotalous.

Tulevaisuudessa on yksi talous. Kiertotalous.​

Me KiPillä autamme kiertotaloudesta kiinnostuneita kuntia ja yrityksiä ottamaan onnistuneita askeleita kohti kiertotaloutta. Palvelemme rakennetun ympäristön ja teollisten symbioosien teemoissa tarjoten erityisesti kunnille konkreettista apua kiertotaloustoiminnan kehittämiseen. 

Tavoitteenamme on valjastaa sekä julkisen sektorin että yritysten voimat yhdessä maakunnallisen vaikuttavuuden ja yritysten kaupallisen menestyksen eteen ja näin luoda yhdessä kiertotalouden systeeminen muutos.

Näin autamme kuntia ja yrityksiä kiertotaloudessa

Kunnille uutta alueellista elinvoimaa.

Kunnat

Yrityksille liiketoiminnan kasvua.

Yritykset

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Kiertotalous Icon money
Kiertotalous on talousmalli, joka keskittyy materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään yhteiskunnan prosesseissa.
Talousmalli
Kiertotalous Icon lightbulb
Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan sen on ydinprosessien, kuten suunnittelun ja materiaalivirtojen uudelleenmiettimistä, joiden seurauksena koko toiminta saadaan toimimaan resurssitehokkuuden periaattein.
Resurssitehokkuus
Icon 90%
Tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluvaiheessa tehdään yleisesti noin 90 % niistä valinnoista, joilla joko mahdollistetaan tai estetään kiertotalous.
Suunnittelu

Kiertotalous auttaa varmistamaan materiaaliomavaraisuuden

Kiertotalous auttaa varmistamaan materiaalioma-varaisuuden

Kiertotalouden hyödyt ovat moninaiset niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisuuden kannalta ja sen roolin kasvattaminen kuntien ja yritysten toiminnassa on korostunut entisestään eikä vain ympäristönäkökulmasta. 

Ukrainan sota ja siitä seuranneet materiaalien saatavuuden haasteet sekä esimerkiksi energian hinnannousu ovat viimeistään herättäneet materiaaliomavaraisuuden tärkeyteen. Mitä vähemmän kunta tai yritys on riippuvainen muualla tuotetuista neitseellisistä materiaaleista, sitä omavaraisempia se voi tulevaisuudessa olla. 

Yhteiskunnassa tuotetaan jatkuvasti materiaali ja sivuvirtoja, joissa piilee valtava hyödyntämätön potentiaali. Tällä hetkellä arvokkaista resursseistamme vain noin 11 % kiertää arvonsa säilyttäen Euroopan tasolla (Eurostat 2021). Loput 89 % hukkuu jätteeksi, jonka käsittelyyn vielä upotamme huomattavan määrän rahaa ja aikaa. Jos haluamme kriisienkin sattuessa olla mahdollisimman omavaraisia, on mietittävä, miten saamme paremmin omat alueelliset resurssimme takaisin kiertoon sen sijaan, että hukkaamme ne lähes täysin ollen samalla riippuvaisia ulkoisista resursseista.

Osaamista ja konkreettisia työkaluja kuitenkin puuttuu vielä kaikilta toimijoilta – me tuomme nämä toimijat yhteen, löydämme ja räätälöimme parhaat työkalut yhdessä toimijoiden ja alakohtaisten asiantuntijoiden kanssa. 

Millainen kumppani KiPi on?

Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet: tavoittelemme yhteistä etua, emme omaamme, ja muutamme aidosti toimintaympäristöjä  voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään, sillä kiertotalouden systeeminen muutos syntyy yhdessä.