Kiertotalous Kipi logo
Search

Uutta alueellista elinvoimaa kiertotaloudesta

Kiertotalous tarjoaa uutta elinvoimaa kunnille, joiden rooli on murroksessa.

Apua kestävyys- ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen

KiPi tarjoaa kunnille konkreettista apua kiertotalouteen: työkaluja, sparrausta ja verkostoja, joilla otatte onnistuneita askeleita kohti kiertotaloutta ja sen mahdollistamaa uutta elinvoimaa. Kiertotalous on myös loistava keino vahvistaa huoltovarmuutta alueellanne. 

Palvelumme keskittyvät kolmeen kärkiteeman, joita ovat teolliset symbioosit, infrarakentaminen ja talonrakennus. Kärkiteemat on valittu sen mukaan, että niissä on saavutettavissa suurimmat taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt kiertotalouden ratkaisuihin.

Ne kunnat, jotka hyppäävät kiertotalouden kelkkaan ensimmäisenä myös hyötyvät eniten; saavutatte kestävyys- ja hiilineutraalisuustavoitteet ja toimitte edelläkävijöiltä, mikä ohjaa rahoitusta ja investointeja maakuntaanne. Pirkanmaalla on jo nyt todella hyvä maine kiertotaloudessa ja siitä edusta kannattaa pitää kiinni.

Kiertotalousapua matalalla kynnyksellä – tutustu lisää palveluihimme teemoittain

Infrarakentaminen

Talonrakennus

Teolliset symbioosit

Konkreettista apua kiertotalouden koukeroihin

Ota meihin yhteyttä, kun kaipaat konkreettista apua kiertotalouden muutosprosessiin. Autamme kärkiteemojemme, teollisten symbioosien, infrarakentamisen ja talonrakennuksen parissa.

Tarjoamme esimerkiksi:

  • sparrausta kiertotalouden strategisen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • laajat kiertotalouden asiantuntijaverkostot – avaamme tiedon ja osaamisen solmukohdat ja yhdistämme eri toimijat ja tarjoajat
  • työkaluja muun muassa hankintojen, maankäytön ja tontinluovutuksen ohjaamiseen kohti kiertotaloutta
  • markkinavuoropuhelun järjestäminen yritysten kanssa – saatte hankintojen kehittämiseksi tietoa yritysten uusista innovaatioista, palveluista ja niiden toimivuudesta, jolloin hankintanne vastaa paremmin markkinoiden tarjontaan
  • pureskeltua ja ymmärrettävää tietoa tehdyistä (onnistuneista) piloteista, kokeiluista ja uusista innovaatioista (esim. Kisanmaan kiertotalouden tontinluovutus, Yliopistonkadun kiertotaloushankinta tai ECO3 teollisten symbioosien alue)

Miksi Kipi on oikea kumppani kiertotalouteen?

Ymmärrämme Pirkanmaan kuntien moninaisuuden ja erilaiset tarpeet, missä toimintatapamme on herättänyt kiitosta – kuuntelemme ja kysymme ennemmin kuin kerromme ja sanelemme.
Pirkanmaa
Omaamme vahvan kokemuksen kansallisista ja kansainvälisistä strategia ja lainsäädäntötason prosesseista ja niiden vaikutuksesta kuntien toimintaympäristöön (ml. kansallinen kiertotalouden strateginen Green Deal).
Green Deal
Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet –tavoittelemme yhteistä etua, emme omaamme.
Yhteinen etu