Kiertotalous Pirkanmaa
Search

Uutta alueellista elinvoimaa kiertotaloudesta

Saavutetaan kestävyys- ja hiilineutraalisuustavoitteet yhdessä.

Konkreettista tukea kohti kiertotaloutta

KiPi tarjoaa kunnille konkreettista apua kiertotalouteen: työkaluja, sparrausta ja verkostoja, joilla otamme yhdessä onnistuneita askeleita kohti kiertotaloutta ja sen mahdollistamaa uutta elinvoimaa. Kiertotalous on lisäksi loistava keino vahvistaa huoltovarmuutta alueellanne. 

Ne kunnat, jotka hyppäävät ensimmäisenä kiertotalouden kelkkaan myös hyötyvät eniten: saavutatte kestävyys- ja hiilineutraalisuustavoitteet ja toimitte edelläkävijöinä. Tämä ohjaa rahoitusta ja investointeja maakuntaanne. Pirkanmaalla on jo nyt todella hyvä maine kiertotaloudessa ja siitä edusta kannattaa pitää kiinni.

Palvelemme kolmessa kärkiteemassa, joita ovat talonrakentaminen, katu- ja maarakentaminen ja teolliset materiaalivirrat. Näissä on saavutettavissa suurimmat taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt kiertotalouden ratkaisuihin.

Kiertotalousapua matalalla kynnyksellä – tutustu lisää palveluihimme teemoittain

Katu- ja maarakentaminen

Talonrakentaminen

Teolliset materiaalivirrat

Konkreettista apua kiertotalouden koukeroihin

Kun kaipaat konkreettista apua kiertotalouden muutosprosessiin, ota KiPiin yhteyttä.

Tarjoamme esimerkiksi:

  • sparrausta kiertotalouden strategiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • laajat kiertotalouden asiantuntijaverkostot – avaamme tiedon ja osaamisen solmukohdat ja yhdistämme eri toimijat ja tarjoajat
  • työkaluja muun muassa hankintojen, maankäytön ja tontinluovutuksen ohjaamiseen kohti kiertotaloutta
  • markkinavuoropuheluja yritysten kanssa – saatte hankintojen kehittämiseksi tietoa yritysten uusista innovaatioista, palveluista ja niiden toimivuudesta, jolloin hankintanne vastaa paremmin markkinoiden tarjontaan
  • pureskeltua ja ymmärrettävää tietoa tehdyistä (onnistuneista) piloteista, kokeiluista ja uusista innovaatioista (esim. Kissanmaan kiertotalouden tontinluovutus, Yliopistonkadun kiertotaloushankinta tai ECO3 teollisten symbioosien alue)

Miksi KiPi on oiva kumppani kiertotalouteen?

Ymmärrämme kuntien moninaisuuden ja erilaiset tarpeet Pirkanmaalla, missä toimintatapamme on herättänyt paljon kiitosta – kuuntelemme ja kysymme ennemmin kuin sanelemme.

Pirkanmaa
Omaamme vahvan kokemuksen kansallisista ja kansainvälisistä strategia ja lainsäädäntötason prosesseista ja niiden vaikutuksesta kuntien toimintaympäristöön (ml. kansallinen kiertotalouden strateginen Green Deal).
Green Deal
Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet –tavoittelemme yhteistä etua, emme omaamme.
Yhteinen etu