Kiertotalous Pirkanmaa
Search

Teolliset materiaalivirrat

Tavoitteena paikallisten teollisten symbioosien muodostuminen.

Toimimme orkestraattorina teollisissa materiaalivirroissa

Paikalliset teolliset symbioosit vaativat monesti ympärilleen joukon toimijoita, jotka eivät ole perinteisesti tottuneet toiminaan yhdessä. KiPi kokoaa yhteen näiden toimijoiden eri näkemykset kiertotalouden mahdollisuuksista teollisten symbioosien puitteissa, ymmärtäen myös mahdolliset arvoristiriidat.

Kartoitamme merkittävimmät alueelliset materiaalivirrat ja prosessit, etsimme tärkeät verkostot ja tuomme ne yhteen ja autamme tarvittaessa fasilitoinnissa. Sovitamme myös yhteen eri toimijoiden prosessit ja fasilitoimme julkisen ja yksityisen välisen vuoropuhelun. Tavoitteena alueellisten teollisten symbioosien muodostuminen. Tärkeitä kysymyksiä toiminnan kannalta ovat muun muassa mikä on arvokasta ja mikä on mahdollista, erityisesti alueellisten tavoitteiden ja osallistuvien yritysten näkökulmasta.

Pirkanmaalla on huomattava määrä valmistavaa teollisuutta, jonka toiminnan seurauksena syntyy paljon erilaisia materiaalivirtoja, joiden hyötykäyttö on tällä hetkellä vielä paikoittain jopa hyvin heikkoa. Otetaan yhdessä onnistuneita askeleita kohti teollisia symbiooseja.

Missä kaikessa KiPi voi auttaa?

  • tavoitekeskustelu: KiPillä on käytössä laajat maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot. Tunnistamme maakunnallisesti merkittäviä ongelmia, kokoamme ongelman ympärille laajan eri toimijoiden joukon mahdollistaen uudenlaisen yhteistyön ja kohdennetut toimenpiteet havaittuihin solmukohtiin.

  • yhteisen potentiaalin tunnistaminen: KiPi fasilitoi julkisen- ja yrityskentän välistä keskustelua siitä, mitkä ovat alueellisesti merkittävimpiä ratkaisemisen arvoisia ongelmia nyt ja tulevaisuudessa sekä auttaa arvioimaan markkinoiden tulevaisuustarpeita.

  • Markkinavuoropuhelu: tuomme yhteen julkisen ja yksityisen sektorin ja autamme erityisesti julkisia toimijoita ymmärtämään yritysten todellisuutta ja kehittämään kunnan toimia (ml. hankinnat ja elinkeinopolitiikka) kohti kiertotaloutta mahdollistavaa liiketoimintaympäristöä.

  • teemojen valinta ja kehittäminen: KiPi arvioi yhdessä osallistujien kanssa potentiaalisimpia kehityskohteita ja arvokkaimpia teollisuuden resurssivirtoja. Autamme tunnistamaan parannuskohteita sekä kehittämme jatkotoimenpiteitä (ml. hankkeet ja yritysten tarpeet kaupalliseen menestykseen) prosessien loppuun saattamiseksi. Arvioimme myös toiminnan vaikuttavuutta jatkuvasti.

Millainen kumppani Kipi on?

Olemme helposti lähestyttävä ja tavoitehakuinen tekijäporukka, jolla pipo ei kiristä päätä – aidosti kiinnostuneita löytämään ratkaisut tarpeisiinne.

Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet. Tavoittelemme yhteistä etua ja muutamme toimintaympäristöjä voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään. 

Yhdessä menestymme paremmin!