Kiertotalous Pirkanmaa
Search

Kiertotalousratkaisut talonrakentamiseen

Olemme kumppanisi, kun kaipaat kiertotalousnäkökulmaa talonrakentamiseen.

Kiertotalousosaamista talonrakentamiseeen

Tarjoamme kiertotalousosaamista talonrakentamiseen sparraamalla ja saattamalla yhteen kaavoittajia, rakennusvalvojia, tontinluovuttajia ja yrityksiä (ml. suunnittelijat, rakentajat, materiaalien valmistajat ja purkuyritykset).

Tarjoamme uusimman tiedon niin kansainvälisiltä kuin suomalaisiltakin asiantuntijoilta, jotta kukin prosessiin kuuluva tekijä osaa ottaa omassa työssään oikeat asiat huomioon ja mahdollistaa näin uudenlaista kiertotalouden toimintaympäristöä.

Missä kaikessa KiPi voi auttaa?

  • tuotamme tontinluovutus ja -hankintakriteereitä sekä malleja
  • autamme ja tuotamme apuvälineitä erityisesti kunnille uuden MRL:n vaatimaan CO2 laskentaan rakennusalalla
  • olemme mukana uusien toimintamallien ja tekniikoiden pilotoineissa – osallistumme tarvittaessa muun muassa hankehakuihin
  • tuotamme mittareita alan kehittymisen ja trendien seurantaan yhdessä esimerkiksi korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa
  • tuomme tietoa lainsäädännöstä ja EU-tavoitteista (ml. taksonomia) alueen toimijoiden tietoon, mikä auttaa rakentamaan ennakoivaa toimintaympäristöä
  • kirjaamme ylös hyvät (ja huonot) kokemukset ja viestimme onnistumisista isolle yleisölle
  • mahdollistamme markkinavuoropuhelun – kartoitamme yritysten tarpeita ja tarjoamaa luoden julkiselle sektorille ymmärrystä yritysten tarpeista ja mahdollisuuksista

Millainen kumppani Kipi on?

Olemme helposti lähestyttävä ja tavoitehakuinen tekijäporukka, jolla pipo ei kiristä päätä – aidosti kiinnostuneita löytämään ratkaisut tarpeisiinne.

Teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet. Tavoittelemme yhteistä etua ja muutamme toimintaympäristöjä voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään. 

Yhdessä menestymme paremmin!