Kiertotalous Kipi logo
Search

Kiertotaloudesta liiketoiminnan kasvua

Autamme kasvattamaan kiertotalouden osuutta toiminnassanne.

Varmista yrityksenne materiaaliomavaraisuus

Varmista yrityksenne materiaalioma-varaisuus

Kiertotalous tarjoaa yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja selkeän brändiedun sekä varmistaa tärkeän materiaaliomavaraisuuden: mitä vähemmän yritys on riippuvainen muualla tuotetuista neitseellisistä materiaaleista, sitä omavaraisempia se voi tulevaisuudessa olla. 

Ukrainan sota ja siitä seuranneet materiaalien saatavuuden haasteet sekä esimerkiksi energian hinnannousu on pakottanut meidät miettimään, miten pääsemme mahdollisimman materiaaliomavaraiseksi. Yhteiskunnassa tuotetaan jatkuvasti materiaali ja sivuvirtoja, joissa piilee valtava hyödyntämätön potentiaali. Tällä hetkellä arvokkaista resursseistamme vain noin 11 % kiertää arvonsa säilyttäen Euroopan tasolla (Eurostat 2021). Loput 89 % hukkuu jätteeksi, jonka käsittelyyn vielä upotamme huomattavan määrän rahaa ja aikaa. Jos haluamme kriisienkin sattuessa olla mahdollisimman omavaraisia, on mietittävä, miten saamme paremmin omat alueelliset resurssimme takaisin kiertoon sen sijaan, että hukkaamme ne lähes täysin ollen samalla riippuvaisia ulkoisista resursseista. 

Me KiPillä auttamme kasvattamaan kiertotalouden osuutta toiminnassaan kolmessa eri kärkiteemassa, joita ovat teolliset symbioosit, infrarakentaminen ja talonrakennus.

Sparrausta kiertotalouteen – tutustu lisää palveluihimme teemoittain

Infrarakentaminen

Talonrakennus

Teolliset symbioosit

Konkreettista apua kiertotalouden koukeroihin

Ota meihin yhteyttä, kun kaipaat näkemystä kiertotaloudeen. Autamme teollisiin symbiooseihin, infrarakentamiseen ja talonrakennukseen keskittyvissä teemoissa esimerkiksi seuraavasti

  • vuoropuhelun järjestäminen kuntien kanssa
  • hankintojen valjastaminen palveleman uusia kiertotalouden innovaatioita
  • yhteiskehittäminen kokeilujen, hankkeiden ja hankintojen kautta

Me KiPillä olemme kiinnostunut kuulemaan yrityksenne tarpeista, jotta osamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa ohjattua toimintaympäristöjä siihen suuntaan, että siinä on helppoa ja mahdollista tehdä kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja kilpailla kiertotaloudella. Tavoitteemme on saattaa lainsäätäjät, yritykset ja viranomaiset lähemmäs toisiaan ja toimia yritysten edunvalvojana kooten tarpeita esimerkiksi valvonnan ja lainsäädännön eteenpäinviemiseksi ja kehittämiseksi.

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Kiertotalous Icon money
Kiertotalous on talousmalli, joka keskittyy materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään yhteiskunnan prosesseissa.
Talousmalli
Kiertotalous Icon lightbulb
Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan sen on ydinprosessien, kuten suunnittelun ja materiaalivirtojen uudelleenmiettimistä, joiden seurauksena koko toiminta saadaan toimimaan resurssitehokkuuden periaattein.
Resurssitehokkuus
Icon 90%
Tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluvaiheessa tehdään yleisesti noin 90 % niistä valinnoista, joilla joko mahdollistetaan tai estetään kiertotalous.
Suunnittelu