Kiertotalous Pirkanmaa
Search

Yhdistämme oikeat tahot ja ihmiset

Kiertotalouden systeeminen muutos tehdään yhdessä.

Olemme tasan niin hyvä, kuin verkostomme ovat

KiPillä on erittäin laajat ja relevantit kiertotalouden verkostot niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin EU-tasollakin ja kauttamme kaikki tieto on myös kumppaneidemme saatavilla.

Pidämme tärkeänä osallistumisen kansallisiin ja kansainvälisiin prosesseihin, jotta voimme olla vaikuttamassa siellä tapahtuvaan päätöksentekoon ja toimia tiedonvälittäjänä paikalliselle tasolle. Hyvänä esimerkkinä uusi kiertotalouden EU-tason ja valtion strategia sekä lainsäädäntö, jolla on suora vaikutus sekä yritysten että kuntien toimintaan.

Keskeisimpiä sidosryhmiämme ovat kunnat ja yritykset, joille tarjoamme uusien toimintatapojen lisäksi mahdollisuuksia elinvoiman ja kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Kiertotalouden systeemiseen muutokseen tarvitaan mukaan myös huomattava joukko muita toimijoita, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Pidämmekin aina huolta siitä, että yhteistyössä on mukana oikeat tahot ja ihmiset. Usein pelkkä johtotaso ei riitä, vaan mukaan tarvitaan lisäksi kaivurikuskit ja hankintoja tekevät asiantuntijat.

KiPin merkittävimmät verkostomme niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

Kansalliset

Ministeriöt
Motiva/Kiertotalous Suomi
Business Finland
Sitra
Tutkimuslaitokset
Toimialakohtaiset kattojärjestöt

Kansainväliset

EU (Circular Economy Action plan ja mm. rahoitus)
Circular Cities and Regions (CCRI)
ICLEI
Hubit (Hubs4circ)
Isot kehityshankkeet