Kiertotalous Pirkanmaa
Search

KiPi – Kiertotalous Pirkanmaa

Valjastamme sekä julkisen sektorin että yritysten voimat yhdessä maakunnallisen vaikuttavuuden ja yritysten kaupallisen menestyksen eteen.

Kiertotaloudesta uutta elinvoimaa Pirkanmaalle

Kipi eli Kiertotalous Pirkanmaa on vuonna 2023 aloittanut maakunnallinen, julkisrahoitteinen kiertotalouden kehittämiskeskus, jota operoi Ekokumppanit Oy.

Keskeisenä toiminta-ajatuksenamme on luoda ja kehittää kiertotalouteen toimintamallit kolmessa eri maakunnallisesti merkittävässä teemassa, joita ovat talonrakentaminen, katu- ja maarakentaminen ja teolliset materiaalivirrat.

Näiden avulla pirkanmaalaiset kunnat kykenevät vastaamaan tulevan vähähiilisen kiertotaloussopimuksen tavoitteisiin ja viemään vihreää siirtymää, resurssitehokkuutta ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä tavoitteita eteenpäin. Samalla vahvistamme kiertotalouden mukaista liiketoimintaa.

Tapamme toimia

Olemme avoimia ja läpinäkyviä. Tavoittelemme yhteistä etua. Osallistumme ja mahdollistamme osaltamme aktiivisen vuoropuhelun. Arvioimme jatkuvasti omaa toimintaamme ja katsomme tulevaisuuteen

Missio

Tuemme kiertotalouden muutoksen haasteissa ja tarjoamme niihin konkreettiset ratkaisut. Toimimme työkaluna alueellisen muutoksen, elinvoiman ja kilpailukyvyn saavuttamisessa kiertotaloudessa.

Visio

Kiertotaloudesta talouden uusi perusta.

Muutamme toimintaympäristöjä ennennäkemättömällä tavalla

Teemme KiPillä vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet. Tavoittelemme yhteistä etua oman edun sijaan ja muutamme aidosti toimintaympäristöjä voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään.

Meillä on vuosien kokemus yhteistyötä julkisten ja yksityisen sektoreiden kanssa, missä toimintatapamme on herättänyt kiitosta – kuuntelemme ja kysymme ennemmin kuin sanelemme. Kykymme kuunnella, kysyä ja analysoida kuulemastamme oikea suunta pohjautuu vahvaan asiakasymmärrykseen, monipuoliseen ja vankkaan ammattitaitoon sekä yhteistyökumppaneidemme tietotaitoon. 

Omaamme erittäin laajat ja relevantit kiertotalouden verkostot niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin EU-tasollakin ja kauttamme tämä kaikki tieto on myös kumppaneidemme saatavilla. Kiertotalouden systeeminen muutos tehdään yhdessä.

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Kiertotalous Icon money
Kiertotalous on talousmalli, joka keskittyy materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään yhteiskunnan prosesseissa.
Talousmalli
Kiertotalous Icon lightbulb
Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan sen on ydinprosessien, kuten suunnittelun ja materiaalivirtojen uudelleenmiettimistä, joiden seurauksena koko toiminta saadaan toimimaan resurssitehokkuuden periaattein.
Resurssitehokkuus
Icon 90%
Tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluvaiheessa tehdään yleisesti noin 90 % niistä valinnoista, joilla joko mahdollistetaan tai estetään kiertotalous.
Suunnittelu

Kiertotaloudesta talouden uusi perusta

Tavoitteemme on iso. Haluamme nähdä systeemisen muutoksen kohti kiertotaloutta, jolloin toimintalogiikan ytimessä ovat resurssitehokkuus ja suljetut kierrot. 

Tällä hetkellä elämme vielä niin sanotussa lineaaritaloudessa. Suomen materiaalien kiertotalousaste oli 2018 noin 7 %, kun EU:n keskiarvo oli noin 11 % (VN kiertotalouden strateginen ohjelma). Samaan aikaan esimerkiksi rakennussektori on vastuussa noin 40 % koko maailman päästöistä, isosti neitseellisten materiaalien tuotannon takia.

Systeeminen muutos kohti kiertotaloutta vaatii toteutuakseen isoja ja rohkeita muutoksia organisaatioiden toimintakulttuuriin ja koko ytimeen, ja onnistuu lopulta yhdessä. KiPi on valmis ottamaan lapion käteen ja tarjoamaan konkreettista apua muutokseen toteuttamiseksi.

Kiertotalouden valtakunnalliset tavoitteet*

*Kiertotalouden strateginen Green Deal ja valtioneuvoston kiertotalouden Uusi suunta -strategia

  • luonnonvarojen kotimainen kokonaiskulutus ei kasva
  • Suomen hiilineutraaliustavoite saavutetaan
  • resurssituottavuus kaksinkertaistuu
  • kierrätetyn materiaalin määrä suhteessa kaikkeen käytettyyn materiaaliin kaksinkertaistuu