Kiertotalous Kipi logo
Search

KiPi – Kiertotalous Pirkanmaa

Valjastamme sekä julkisen sektorin että yritysten voimat yhdessä maakunnallisen vaikuttavuuden ja yritysten kaupallisen menestyksen eteen.

Kiertotaloudesta uutta elinvoimaa Pirkanmaalle

Kipi eli Kiertotalous Pirkanmaa on vuonna 2023 aloittanut uusi maakunnallinen, julkisrahoitteinen kiertotalouden kehittämiskeskus, jota operoi Ekokumppanit Oy. Autamme kiertotaloudesta kiinnostuneita kuntia ja yrityksiä siirtymään perinteisestä luonnonvarojen kulutukseen pohjautuvasta taloudesta kestävään kiertotalouteen. Palvelumme keskittyvät rakennetun ympäristön ja teollisten symbioosien teemoihin, joissa tarjoamme erityisesti kunnille konkreettista apua kiertotaloustoiminnan kehittämiseen.

Arvot

Olemme avoimia ja läpinäkyviä. Tavoittelemme yhteistä etua. Osallistumme ja mahdollistamme osaltamme aktiivisen vuoropuhelun. Arvioimme jatkuvasti omaa toimintaamme ja katsomme tulevaisuuteen.

Missio

Tuemme kiertotalouden muutoksen haasteissa ja tarjoamme niihin konkreettiset ratkaisut. Toimimme työkaluna alueellisen muutoksen, elinvoiman ja kilpailukyvyn saavuttamisessa kiertotaloudessa.

Visio

Kiertotaloudesta talouden uusi perusta.

Muutamme toimintaympäristöjä ennennäkemättömällä tavalla

Me KiPillä teemme vaikutustyötä tavalla, johon monet toimijat eivät ole koskaan aikaisemmin tottuneet: tavoittelemme yhteistä etua, emme omaamme, ja muutamme aidosti toimintaympäristöjä voimakkaassa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa, joiden välistä vuoropuhelua pyrimme myös lisäämään  kiertotalouden systeeminen muutos tehdään yhdessä.

Meillä on vuosien kokemus yhteistyötä julkisten ja yksityisen sektoreiden kanssa, missä toimintatapamme on herättänyt kiitosta – kuuntelemme ja kysymme ennemmin kuin kerromme ja sanelemme.

Kykymme kuunnella, kysyä ja analysoida kuulemastamme oikea suunta, pohjautuu vahvaan asiakasymmärrykseen, monipuoliseen ja vankkaan ammattitaitoon sekä yhteistyökumppaneidemme tietotaitoon. Omaamme erittäin laajat ja relevantit kiertotalouden verkostot niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin EU-tasollakin ja kauttamme tämä kaikki tieto on myös kumppaneidemme saatavilla.

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Kiertotalous Icon money
Kiertotalous on talousmalli, joka keskittyy materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään yhteiskunnan prosesseissa.
Talousmalli
Kiertotalous Icon lightbulb
Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan sen on ydinprosessien, kuten suunnittelun ja materiaalivirtojen uudelleenmiettimistä, joiden seurauksena koko toiminta saadaan toimimaan resurssitehokkuuden periaattein.
Resurssitehokkuus
Icon 90%
Tuotteiden, prosessien ja palveluiden suunnitteluvaiheessa tehdään yleisesti noin 90 % niistä valinnoista, joilla joko mahdollistetaan tai estetään kiertotalous.
Suunnittelu

Tavoitteena kiertotalouden systeeminen muutos

Meillä on iso tavoite: haluamme nähdä systeemisen muutoksen kohti kiertotaloutta, jolloin toimintalogiikkamme ytimessä on resurssitehokkuus ja suljetut kierrot.

Tällä hetkellä elämme vielä niin sanotussa lineaaritaloudessa ja vuonna 2018 Suomen materiaalien kiertotalousaste oli noin 7 %, kun EU:n keskiarvo oli noin 11 % (VN kiertotalouden strateginen ohjelma). Samaan aikaan esimerkiksi rakennussektori on vastuussa noin 40 % koko maailman päästöistä, isosti neitseellisten materiaalien tuotannon takia.

Kiertotalouden systeemiseen muutokseen toteutumiseksi organisaatioiden toimintakulttuuriin ja koko ytimeen on tehtävä isoja ja rohkeita muutoksia – ymmärrämme, että tavoite on iso ja vaatii muitakin kuin meitä, mutta olemme valmiita ottamaan lapion käteen ja tarjoamaan konkreettista apua muutokseen toteuttamiseksi.

Kiertotalouden valtakunnalliset tavoitteet*

*Kiertotalouden strateginen Green Deal ja valtioneuvoston kiertotalouden Uusi suunta -strategia

  • luonnonvarojen kotimainen kokonaiskulutus ei kasva
  • Suomen hiilineutraaliustavoite saavutetaan
  • resurssituottavuus kaksinkertaistuu
  • kierrätetyn materiaalin määrä suhteessa kaikkeen käytettyyn materiaaliin kaksinkertaistuu